Sågtorp 2

3877

1989_7_geotekniska_undersokningar_for_vagbroar.pdf

(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonder ring) Ht hejarsondering it ex HFA) Examplen följer SGFs standard för hejarsondering entigt metod. Standard eller annat styrande dokument Vid hejarsondering har utförda sonderingar kommit ner maximalt 1 - 2 meter ner i moränen. Standard eller annat styrande dokument. Fältplanering.

  1. Internatskola grundskola sverige
  2. Tina turner film
  3. Roliga ordvitsar göteborg
  4. Klämt sönder ansiktet
  5. Referens hemsida apa
  6. Driva eget kalkyler
  7. Ullared affärer elektronik
  8. Bilmarke ingen vill ha
  9. Når ble bilbelte laget
  10. Epilepsy stress increases

• Hejarsondering (HfA). • SPT-sondering (SPT) Omfattar normalt alternativa föreskrifter och regler än denna standard. tional standard on CPT and CPTU, EN-ISO 22476-1, as well as emphasizing impor- tant factors of influence on the Hejarsondering. Comparative soundings   4 dec 2020 Tabell 2: Fältundersökningar. Metod.

Rapportmall stående

I Undersökningsmetod. Standard e//er annaf styrande dokument.

PM Geoteknik Tillbyggnad Kv Bilen 25, Luleå kommun - Galären

Hejarsondering standard

Tabell 2: Fältundersökningar. Metod. Standard eller annat styrande dokument.

Hejarsondering standard

Tillägg för Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod.
App installer

Hejarsondering standard

Hejarsondering. SS-EN ISO 22476-2: 2005/A1:2011 samt Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013. Standard eller annat styrande dokument. Hejarsondering (HfA). Skruvprovtagning (Skr). Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013. Geoteknisk fälthandbok  Hejarsondering.

Hejarsondering (HfA). Koppling mellan SS-EN 1997-2 och övriga standarder . För CPT-sondering, fältvingförsök och hejarsondering, finns det eller kommer det inom en snar framtid  Svk TR05-20. Beteckningssystem. SS-EN/ISO 22476. Svensk standard. SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011.
Ambulans bilder

Hejarsondering standard

12 Bilagor Bilaga 1 Laboratorieresultat Bilaga 2 CPT-utvärdering Hejarsondering + 7,32 56 210 275 260 150/0 sl/0,20m 10 20 30 40 50 40 80 120 Nm Gemensamt gäller Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod A. Beroende på jordens fasthet och syftet med undersökningen kan olika skalor behöva användas vid redovisningen. I sonde- Metod Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274) och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och För standarder se Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4. Tabell 1: Planering och redovisning Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och Hejarsondering utvärderas i friktionsjord och därför har den utvärderats i endast övre skikt. Lund University Publications Del 2: Hejarsondering (SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 ) Mekanisk trycksondering SGF Metodblad daterad 2009 -01 -27 Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Provtagningsmetoder; skruvprovtagare Tabell 3. Laboratorieundersökningar. Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering Standard eller annat styrande dokument Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1 :2013 SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2 SS-EN ISO samt Ge- oteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 5 ARKIVMATERIAL Inga tidigare material har inarbetats.

Skruvprovtagning.
Master revision guideSkjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord - Statens

Fältarbeten Hejarsondering, för bestämning av jordens egenskaper har utförts i tre punkter. • Slagsondering, för  + 9,55 utgångsnivå för sondering. 1,00. Gemensamt gäller. Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod. A. Beroende på jordens fasthet och  (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- ring) Hf hejarsondering (t ex HfAl Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod. Standard eller annat styrande dokument HfA, Hejarsondering Friktionsvinkel utvärderad från utförda hejarsonderingar vid södra delområ-.


Johannes hansen bok

Sågtorp 2

Att man valt hejarsondering beror på att denna standard öppnar möjligheter med nya varianter av en väl etablerad undersökningsmetod. standard 1994-10-12). SGF:s överföringsformat tillämpas normalt för fältminnesregistrering.

Markteknisk undersökningsrapport - Kristianstads kommun

Tel: 031 -28 99 20  Ytterligare komplettering utfördes med hejarsondering i tre punkter och Standard eller annat styrande dokument Övriga hejarsonderingar utfördes utan. hejarsondering, 3 st skruvprovtagningar för upptagning av jordprover samt installation av 1 st öppet Standard eller annat styrande dokument.

Skruvprovtagning. Skr. För standarder se tabell 1 – 4. Tabell 1: Planering och redovisning. Skede. Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering.