7766

Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska  Published with reusable license by Michael Möller. February 1, 2017. Outline.

  1. Trängselskatt tider belopp göteborg
  2. Open call biennale 2021
  3. Neonatologi
  4. Företagsvärlden svarta listan
  5. Usaa loan calculator
  6. Spansk grammatik øvelser
  7. Tobias olofsson västerås
  8. Solliden frovi
  9. Camilla norrbin
  10. Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device

Svaret är att det västerländska  Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har  1 sep 2016 Vad har vi ärvt från antikens Grekland och Rom? Innehåll. Centralt innehåll. Konkretiserade mål. att kunna se orsaker och konsekvenser till hur  12 mar 2019 På 700-talet f Kr gav sig antikens greker iväg för att grunda ett stort koloni ger associationer som inte alls passar in på de antika grekiska  8 feb 2021 I centrum för detta ämne står de klassiska grekiska och romerska kulturerna, Till detta kommer även det antika arvet som en särskild tematik. Kr. blommar den grekiska kulturen upp med en kraft som än idag sätter spår.

Grekland är nog det land som de flesta svenska turister är mest är förtrogna med, medan Nordmakedonien och Albanien kanske ännu inte är lika välkända. Vår guidade rundtur fokuserar på stadens stolta historia och rika arv från antiken. Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2020. Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2020 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Arvet från antiken grekland

På vilket sätt kan sättet vi utövar sport på spåras tillbaka till antikens Grekland? 5. Vad var så speciellt med romersk lag? På vilket sätt var den banbrytande? 6. Ge exempel på hur antikens Grekland format modern västerländsk kultur! 7.

Arvet från antiken grekland

Men romerska diktare översätter och omdiktar grekiska verk i stor skala och det är i romersk version som arvet från antiken förs vidare till medeltiden. Man brukar räkna Antiken från 400 f. … Grekland är ansedd som den västerländska civilisationens vagga och har sina rötter i anitken. Den antika Grekland var födelseplatsen för demokrati, olympiska spelen, västerländsk filosofi och litteratur, västerländsk drama, matematik och flertalet andra saker. Detta rika arv från antiken återspeglas i de 17 världsarv som finns i Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2018 Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.
Varför tyska

Arvet från antiken grekland

unikum.net. Arvet från Antiken. Grekerna får sägas vara de första som systematiskt tänker på musiken på ett sofistikerat sätt. Deras skrifter om musik behandlar kompositionsteknik, behovet av ett notationssystem och musiken som en källa till sinnesrörelser och bärare av moraliska och sociala idéer.

Bland annat berättas om demokrati, media och vetenskap. Arvet från det antika Grekland är bland annat de olympiska spelen. Text+aktivitet om arvet från det antika Grekland för årskurs 7,8,9 Arvet från antiken Grunden för vårt sätt att tänka (filosofi) Styrelseskick – makten från folket (demokrati och republik) Teater Naturvetenskap Historia Gemensam referens (bilden av antiken) Arvet från antiken Grunden för vårt sätt att tänka (filosofi) Styrelseskick – makten från folket (demokrati och republik) Teater Naturvetenskap Historia Gemensam referens (bilden av antiken) 3. En inlämningsuppgift om antiken, som kort redogör för arvet från antikens Grekland och Romarriket. Eleven berättar om den grekiska mytologin och dess konst, samt romarrikets språk och samhälle. Att förstå vilka antikens utmärkande drag var och dess betydelse för vår tid, "Arvet från Antiken" se samband mellan dåtid-nutid-framtid; Undervisning. Vi kommer att nå målen genom: lärarledda genomgångar; diskussioner i grupp och helklass; att titta på film; läsa och arbeta med olika texter; skriva olika texter; redovisa muntligt I den europeiska kulturen är antiken intimt förknippad med ordet klassisk i betydelsen traditionell och av bestående värde.
Synagogan stockholm

Arvet från antiken grekland

… Grekland är ansedd som den västerländska civilisationens vagga och har sina rötter i anitken. Den antika Grekland var födelseplatsen för demokrati, olympiska spelen, västerländsk filosofi och litteratur, västerländsk drama, matematik och flertalet andra saker. Detta rika arv från antiken återspeglas i de 17 världsarv som finns i Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2018 Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen. Grekland är nog det land som de flesta svenska turister är mest är förtrogna med, medan Nordmakedonien och Albanien kanske ännu inte är lika välkända. Vår guidade rundtur fokuserar på stadens stolta historia och rika arv från antiken.

Centralt innehåll. Konkretiserade mål.
Behandlingsassistent dalarna
Grekland under antiken. Den period som inleds under 700-talet f.Kr. brukar ibland kallas den grekiska renässansen och det är också här förhistoria övergår till historia i bemärkelsen att tiden finns till delar dokumenterad. Många historiska personligheter från denna tid och framåt under antiken är kända för oss.


Histopathologist education requirements

Bland annat berättas om demokrati, media och vetenskap. Arvet från antiken Syfte Mål Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling Ett resultat man vill åstadkomma med sin handling Vi har denna lektion för att ni ska inhämta kunskaper om vilket arv som finns efter antiken och vilka normer, regler och lagar som existerar. Spåren av antiken. För flera tusen år sedan använde egypterna smink, först av medicinska skäl men sedan även till prydnad. Romarna använde hårgelé i form av djurfett.

Den har format våra estetiska ideal, lyft fram och diskuterat frågor som rör politik och samhällsliv och lagt Det grekiska arvet I Europa har man ofta härlett sin kulturella härkomst till den antika grekiska kulturen. Även om den grekiska kulturens stora inflytande inte kan förnekas, kan man hävda att det grekiska arvet i Västerlandets självförståelse fått en mytisk roll. Antikens Grekland Varför ska vi lära oss om Antiken?

I det antika Grekland skedde genombrottet för användningen av mynt inom handeln.