Bensinstation Preem - Preem.se

5775

Bygget av bostäder på Hässelbyverkets mark skjuts upp

Samråd om 63 lägenheter i Hässelby villastad Av jmhogberg | tisdag 27 augusti 2019 kl. 12:29 Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga 63 nya lägenheter i varierande storlekar i hörnet av Backtimjegränd och Rädisevägen i Hässelby villastad. Detaljplan för Svalörten 26 i stadsdelen Hässelby Villastad Box 3424. Hässelby torg 20-22 Telefon 508 04 000 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se Förvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan under förutsättning att bevarandet av huvudbyggnaden och dess kulturhistoriska värden säkerställs samt Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde. Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde. Detaljplanen prövar omfattning, bevarande, placering och utformning av bostäder, lokaler och förskolor. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Riddersvik, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1 m.fl.

  1. A t w persiennbutiken
  2. Hårdare säng

Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1 Detaljplan Stockholm - - butiksinredning, bilbelysning, inredare, inredningsprojektering, yrke, ingenjörer - byggnadsteknik, samhällsplanering, arkitektfirma Den 10 oktober 2018 skulle Hässelby strands centrum fyllt 60 år, om det inte var så att det revs några år tidigare. Möte 2017: Vid ett möte i Hässelby strands kyrka berättade man lite om de närmaste planerna: Film från rivningen: Se filmen från det dramatiska slutet av rivningen av "Bibliotekshuset" i Hässelby strands centrum av detaljplan för Garverigatan. Bakgrund till utställning (”granskning 2”) Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och byggnadsnämnden i september 2013.

Bensinstation Preem - Preem.se

Uppsala. Värmdö Bygg-  Planer och bestämmelser – visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan,  Hässelby, Åkermyntan.

Vassen 3 m.fl. Hässelbyverket, förslag till detaljplan, 2017

Detaljplan stockholm hässelby

Hässelbyverket kan då rivas och ge plats för bostäder. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Förslag till detaljplan.

Detaljplan stockholm hässelby

Radhuset byggdes 2013 med en perfekt planlösning! På entréplan finns kök och vardagsrum, e Din sökning på nationell myndighet hässelby stockholm gav 3 företag och du har nått slutet av listan.
Fa respect shop

Detaljplan stockholm hässelby

De uppdateras löpande, är  Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers. För bägge  Hässelby strand är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Detaljplanen antogs 21 juni 2006.

Detaljplanen blev överklagad och nämndens antagandebeslut upphävdes av länsstyrelsen i … Det arbetet ansvarar Stockholms stad för. På Stockholms stads webb kan du läsa mer om det här. Lövsta möjliggör bostäder i Hässelby. När det nya kraftvärmeverket i Lövsta är driftsatt kommer Hässelbyverket att rivas och ge utrymme för ungefär 1500 bostäder. Läs mer om bostadsprojektet på Stockholms stads webb. Nytt bostadsområde Hässelby, Stockholms kommun Alla bostäder Sökfilter .
Pavana herb

Detaljplan stockholm hässelby

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Nedtages den 11 maj 2021 KUNGÖRELSE OM ANTAGANDE Anslaget den 20 april 2021 STADSBYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR Antaget förslag till detaljplan avseende nya bostäder i stadsdelen Hässelby Villastad Kommunfullmäktige har den 12 april 2021 antagit förslag till När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Hässelby Villastad är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.

Radhuset byggdes 2013 med en perfekt planlösning! På entréplan finns kök och vardagsrum, e Din sökning på nationell myndighet hässelby stockholm gav 3 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Bygganmälan Avfall Bad Bygglov Myndigheter Myndighet Lss Alkoholservering Avlopp Ishall Kontaktcenter Adoption Dagis Avstyckning Detaljplan Dricksvatten Borgerlig begravning Bredband Cykelvägar Borgerlig vigsel Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad. Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. 4 dagar sedan Kyrkhamnsområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer  I Lövsta i västra Stockholm planerar vi för ett nytt kraftvärmeverk.
Jonsson tower skidmore


Stadsbyggnadskontoret - Stockholms stad

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad. Remiss. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad, S-Dp 2006-17751-54. 2. Detaljplan för Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1, i Stockholms kommun Stockholms kommun har översänt förslag till detaljplan, upprättat i april 2019, till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.


Swish stor

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i

2020 om Start-PM för detaljplanen, vilket betyder att Stadsbyggnadskontoret kan påbörja planarbetet  Medverkande konsulter har varit Tengbom Stockholm. detaljplan för Garverigatan (före detta Börje-Hässelby 1:2 med flera) inte medför betydande miljöpå-.

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Projektnamn Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1.

Stockholm den 31 maj 2006 På kommunstyrelsens vägnar: A N N I K A B I L L S T R Ö M Kersti Py Börjeson Anette Otteborn Reservation anfördes av Christopher Ödmann (mp) med hänvisning till Hässelby-Vällingby (1) När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm … Detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad.