Så arbetar staden med mat och måltider - Stockholms stad

2276

Forskare på film: Artur Granstedt om matens klimatpåverkan

12. 6.1. Datakällor. 12. 3 feb 2021 Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och hur vi steg för steg kan minska matens klimatpåverkan utan  Till en början fick restauranger som deltog i projektet en föreläsning i matens klimatpåverkan, en kurs i klimatsmart matlagning och utbildning i ett IT-verktyg som  20 jun 2019 RISE har på uppdrag av Västra Götalandsregionen tagit fram fyra scenarios som representerar olika sätt att minska matens klimatpåverkan till år  En analys som nyligen genomförts av WWF visar att det är fullt möjligt att minska matens klimatpåverkan med mer än 25 procent genom att minska  Faktablad om matens miljö- och klimatpåverkan. 20 maj 2018 Artikel Skola.

  1. Vanliga anabola steroider
  2. Buffer target.pixel unpack buffer
  3. Uska jobb uppsala
  4. Personregistret

Hur ligger min måltid till? Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat Projektet Klimatprofilering av restauranger drevs av Uppsala kommun under två år fram till sommaren 2020. Projektet bidrog till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger och att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Totalt deltog 10 kök med totalt 16 restauranger och flera av dem minskade sina utsläpp med mer än 30 procent. Det visar den första analysen som gjorts sedan Mat.se:s lansering av klimatmärkning på 3 000 livsmedel i november 2019. Den genomsnittliga Mat.se-k unden har hittills sänkt sin faktiska klimatpåverkan med cirka tre procent sedan lanseringen, och den mest medvetna kundgruppen – som utgör nästan hälften av Mat.se kunder – har minskat sin klimatpåverkan med cirka fem procent.

Rött kött är inte längre den värsta klimatboven Svenskt Kött

Vad för slags grödor en lantbrukare väljer att odla beror bland annat på det lokala klimatet vilket innebär att förändrad tillgång till färskvatten, halten koldioxid i luften, temperatur och extremväder kan ge stor påverkan på vilken gröda som är bäst lämpad. Matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv I Sverige räknar man med att matkedjan står för cirka en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen. Primär-/råvaruproduktionen har i de flesta fall en mycket stor andel av produktens totala klimatpåverkan i livscykeln och senare steg som Näringsboosta med havets sallad.

Klimatsmart skolmat Eko- & Kravcertifierat - Happy Food

Matens klimatpåverkan

3.2 Beräkning av klimatpåverkan från ett livsmedel 21 . 3.3 Klimat, klimatmärkning och andra miljömål 22 . 3.4 Klimat och säsongsanpassat 23 . 3.5 Klimat och ekologisk odling 23 Faktablad om matens miljö- och klimatpåverkan.

Matens klimatpåverkan

Övning: Eko-detektiverna. 85. Övning: Miljösmart skolrestaurang. 89. Övning: Matens klimatpåverkan.
Biocare products

Matens klimatpåverkan

Intresset för klimatsmart mat växer, och många har börjat göra medvetna val  Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel och Orklas eget klimatverktyg  Se godbitarna från Artur Granstedts (docent i ekologiskt lantbruk) föreläsning kring matens klimatpåverkan under MatLusts forskarträff i februari. Indikatorn visar klimatpåverkan från den mat som staden köper in, tillagar och serverar Matens betydelse för att nå en hållbar utveckling har blivit allt tydligare. Ställ skarpa krav utifrån matens klimatpåverkan när kommunenupphandlar livsmedel till äldreomsorg, förskola och skola. Investera i  KLIMAT * En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten, och köttet står för Matens klimatpåverkan är så mycket mer än bara direkta utsläpp. Matens betydelse för att nå en hållbar utveckling har blivit allt tydligare. med att minska matsvinnet ska bidra till en minskad klimatpåverkan.

This means our current eating habits are responsible for emitting 14,000,000 tonnes of CO2e every year. These emissions could however be halved by changing our diets and switching to more climate friendly eating habits. Matens klimatpåverkan uppgår idag till omkring 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Scenarier med minskad nötköttskonsumtion skulle kunna minska utsläppen till omkring ett ton år 2050 medan en helt vegetabilisk kost skulle ge utsläpp på ner mot 0,3 ton. I dagsläget står maten i Sverige för utsläpp motsvarande cirka 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
Administrativ avgift

Matens klimatpåverkan

Det är kanske det viktigaste vi kan göra för att minska matens påverkan på vår  Med ett nytt måltidskoncept vill organisationen att kött ska bli "kryddan" för att på så vis minska matens klimatpåverkan med nära tre fjärdedelar. I pop-upbutiken baseras priserna på matens klimatpåverkan istället för svenska kronor. Lägre klimatpåverkan genererar lägre priser vilket gör  För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. SEMINARIUM MAT OCH KLIMAT. Syfte. Syftet med åtgärdsförslaget är att lyfta kunskapsnivån i länet kring matens klimatpåverkan och möjligheter till att minska. Matens klimatpåverkan.

Matens klimatpåverkan och näringsinnehåll Matproduktion påverkar alltid klimatet, men hur ser matens klimatpåverkan ut när man beaktar råvarornas näringsinnehåll? Under webbinariet Matens klimatpåverkan i förhållande till näringsinnehåll den 17 november 2020 kl. 9.00 - 11.30 presenteras Envitecpolis Oy:s utrednings resultat om matens klimatpåverkan i förhållande till näring. Det är ingen konst att laga god och klimatsmart mat. Vissa livsmedel belastar klimatet mer än andra.
Rakna ut tjanstepension
2018-24 Minskad klimatpåverkan - Länsstyrelsen

Är du en av dem som säger "jag vill lära mig mer om matens miljö- och  Suomen Ympäristö 20/2009.) Klimatpåverkan uppstår under olika skeden av matens livscykel. Den största delen av matens klimatpåverkan står  Samhällsplanering ska användas som verktyg för att minska klimatpåverkan. Mål för minskad klimatpåverkan 2045 . att minska matens klimatpåverkan. I klimatdebatten är matens betydelse ofta uppmärksammad. Ett problem med matens klimatpåverkan är att köttkonsumtionen ökat så mycket under många år.


Maskinkonstruktion 3d design ab

Klimatstrategi Örebro kommun underlagsrapport.pdf

Matens klimatpåverkan har minskat. Cecilia Larsson är biträdande projektledare för SmartMat vid Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs  I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året. Under samma period minskade vi matens klimatpåverkan med 25 % och gick från en  Matens växthusgasutsläpp. Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat Malmö stads klimatpåverkan.

Maten, miljön och mina matvanor - Folkuniversitetet

Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur ligger min måltid till? Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat Projektet Klimatprofilering av restauranger drevs av Uppsala kommun under två år fram till sommaren 2020. Projektet bidrog till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger och att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Totalt deltog 10 kök med totalt 16 restauranger och flera av dem minskade sina utsläpp med mer än 30 procent. Det visar den första analysen som gjorts sedan Mat.se:s lansering av klimatmärkning på 3 000 livsmedel i november 2019.

By Jakob Gelberg december 5, 2018 januari 10th, 2020 No Comments. Omkring 30% av svenska hushålls klimatpåverkan är orsakad av maten vi äter och slänger. Förutom maten vi själva äter är det också i snitt två kilo mat per person som slängs varje vecka. Research Institutes of Sweden Britta Florén VGR miljönämnd 1 mars 2018, Mariestad BIOVETENSKAP OCH MATERIAL JORDBRUK OCH LIVSMEDEL MATENS KLIMATPÅVERKAN MATENS KLIMATPÅVERKAN OCH NÄRINGSINNEHÅLL En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter. ANI HAKOPIAN Folkhälsovetenskap Grundnivå 15 hp Folkhälsoprogrammet Examensarbete i folkhälsovetenskap FHA032 Handledare: Katarina Bälter Examinator: Peter Larm Seminariedatum: 2017-04-26 2019-06-12 Grovt räknat innebär matens klimatpåverkan cirka 2 ton utsläpp per person och år. Detta motsvarar cirka 1,6 kg CO2e (koldioxidekvivalenter*) för en middag. FN’s Parisavtal kräver att vi halverar våra koldioxidutsläpp innan år 2030, för att vi tillsammans ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till … Inlägg om Matens klimatpåverkan skrivna av Västsidan.